Acecook Việt Nam: “Sức khỏe người tiêu dùng là trên hết"

Acecook Việt Nam: “Sức khỏe người tiêu dùng là trên hết"

Kilala đã có buổi phỏng vấn ông Hiroki Kaneda – đại diện Acecook Việt Nam để được chia sẻ về chặng đường đã qua cũng như định hướng tương lai....
Chi tiết
KILALA vol.39

Chỉ từ 150.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.38

KILALA vol.38

KILALA vol.37

KILALA vol.37

KILALA vol.36

KILALA vol.36

KILALA vol.35

KILALA vol.35

KILALA vol.34

KILALA vol.34

KILALA vol.33

KILALA vol.33

KILALA vol.32

KILALA vol.32

KILALA vol.31

KILALA vol.31

KILALA vol.30

KILALA vol.30

KILALA vol.29

KILALA vol.29

go Top