Learn Japanese: Tôi là ___.
Learn Japanese: Tôi là ___.
padding

Learn Japanese: Tôi là ___.

Bài và minh họa: Lăng Vi

padding

Nói về bản thân với mẫu câu cơ bản nhất trong tiếng Nhật và một số từ vựng về những nghề nghiệp thường thấy. 

Watashi wa__desu.

「私は__です」/ Watashi wa__desu, là mẫu câu cơ bản nhất trong tiếng Nhật dùng để nói về bản thân. 

私は__です

※ 私/ Watashi  –  Tôi – là chủ ngữ, chủ đề

※ は/ wa,  giữ chức năng trợ từ đi cùng chủ ngữ, chủ đề trong ngữ pháp tiếng Nhật

※ です/ desu, đứng cuối câu, tương đương với động từ quan hệ “là” trong tiếng Việt. 

Để nói về bản thân, chúng ta thay vào khoảng trống những danh từ như tên, nghề nghiệp. 

Thực tế, tiếng Nhật là loại ngôn ngữ thường lược bỏ chủ ngữ, chủ đề khi nó đã rõ ràng với người nghe và người nói. Không có chủ ngữ, trợ từ cũng được lược bỏ. Thông thường, khi giới thiệu về bản thân, người Nhật sẽ lược bỏ đại từ vì nó không cần thiết. Về mặt ngữ pháp, chỉ cần “__desu” cũng đã là một câu có nghĩa. Có hay không có chủ ngữ, chủ đề “Watashi wa” cũng không quan trọng. Tuy nhiên, trong văn hóa ngôn ngữ Nhật, việc lặp đi lặp lại “Watashi wa” dễ khiến người nghe cảm thấy bạn đang quá nhấn mạnh, khẳng định bản thân.

giới thiệu bản thân


Giới thiệu bản thân

Ngoài ra, chỉ cần thêm một vài câu chào hỏi là chúng ta sẽ có một đoạn giới thiệu bản thân khá hoàn chỉnh.

こんにちは / Konnichiwa! 

Xin chào! 

はじめまして / Hajimemashite

Hân hạnh được gặp bạn. 

よろしくお願いします / Yoroshiku onegaishimasu

Mong được giúp đỡ.

hội thoại


Từ vựng nghề nghiệp 

nghề nghiệp


padding
padding
padding
padding
padding

Current issue

KILALA vol.25

Chỉ từ 100.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.24 KILALA vol.24
KILALA vol.23 KILALA vol.23
KILALA vol.22 KILALA vol.22
KILALA vol.21 KILALA vol.21
KILALA vol.20 KILALA vol.20
KILALA vol.19 KILALA vol.19
KILALA vol.18 KILALA vol.18
KILALA vol.17 KILALA vol.17
KILALA vol.16 KILALA vol.16
KILALA vol.15 KILALA vol.15
Đặt báo Kilala dài hạn
go Top