Review Ajin: Bộ phim đáng suy ngẫm về “người bất tử”

Review Ajin: Bộ phim đáng suy ngẫm về “người bất tử”

Tàn bạo mà nhân văn, tăm tối mà thuần khiết, đó là những cặp giá trị song hành đã góp nên “gia vị” cho bộ phim Ajin (Á...
Chi tiết
KILALA vol.39

Chỉ từ 150.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.38

KILALA vol.38

KILALA vol.37

KILALA vol.37

KILALA vol.36

KILALA vol.36

KILALA vol.35

KILALA vol.35

KILALA vol.34

KILALA vol.34

KILALA vol.33

KILALA vol.33

KILALA vol.32

KILALA vol.32

KILALA vol.31

KILALA vol.31

KILALA vol.30

KILALA vol.30

KILALA vol.29

KILALA vol.29

go Top