/ Home & Cooking /

Phép cư xử trên bàn ăn

Đối với Nhật Bản, một đất nước nổi tiếng bởi sự quy củ, nề nếp trong cách nghĩ, hành động thì những quy tắc về phép cư xử trên bàn ăn được dạy cho trẻ con ngay từ khi còn bé.
go Top