Biên dịch Nhật Bản


Study in Japan

3 giờ đúc kết kinh nghiệm của những "quái kiệt" phiên dịch

Lương cao, trình độ phiên dịch giỏi, chịu áp lực lớn, phải… thơm là những yếu tố của một người “dịch” cabin - đỉnh...

Current issue

KILALA vol.29

Chỉ từ 100.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.28 KILALA vol.28
KILALA vol.27 KILALA vol.27
KILALA vol.26 KILALA vol.26
KILALA vol.25 KILALA vol.25
KILALA vol.24 KILALA vol.24
KILALA vol.23 KILALA vol.23
KILALA vol.22 KILALA vol.22
KILALA vol.21 KILALA vol.21
KILALA vol.20 KILALA vol.20
KILALA vol.19 KILALA vol.19
Đặt báo Kilala dài hạn
go Top