/ Home & Cooking /

Mì ly đầu tiên ra đời tại Nhật Bản

Như một sự hiển nhiên, ngày nay chúng ta có thể dễ dàng mua mì ly tại những nơi như siêu thị hay cửa hàng tiện lợi,... Bạn biết không, ly mì ly đầu tiên của thế giới đã ra đời tại Nhật Bản.
go Top