Nhật Bản xưng "tôi" không chỉ là "tôi"?!

Nhật Bản xưng "tôi" không chỉ là "tôi"?!

Nghe kỳ lạ nhỉ? Nhưng bởi vì sự thật rằng, trong tiếng Nhật, chỉ riêng nam giới đã có tận hàng tá cách để xưng “tôi”....
Chi tiết
KILALA vol.39

Chỉ từ 150.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.38

KILALA vol.38

KILALA vol.37

KILALA vol.37

KILALA vol.36

KILALA vol.36

KILALA vol.35

KILALA vol.35

KILALA vol.34

KILALA vol.34

KILALA vol.33

KILALA vol.33

KILALA vol.32

KILALA vol.32

KILALA vol.31

KILALA vol.31

KILALA vol.30

KILALA vol.30

KILALA vol.29

KILALA vol.29

go Top