Web Only

/ News /

Lễ hội “Feel Japan with Kilala 2015” đưa Nhật Bản đến gần bạn hơn

Với mong muốn trở thành chiếc cầu nối giữa hai nước Việt – Nhật, Cẩm nang Kilala phối hợp với tạp chí non-no tổ chức lễ hội “FEEL JAPAN WITH KILALA 2015” tại GEM Center, TP.HCM vào ngày 14/11/2015.
go Top