/ News /

Khơi dậy đam mê nghiên cứu văn học Nhật Bản

5 tác giả xuất sắc đã vinh dự nhận giải thưởng Yasushi Inoue trong cuộc thi Luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản diễn ra lần đầu tiên tại Việt Nam, do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) cùng Quỹ tưởng nhớ Yasushi Inoue phối hợp tổ chức.
go Top