Web Only

/ News /

“Giao lưu văn hoá và thương mại Việt Nam – Nhật Bản” lần 1 tại Cần Thơ

Chương trình “Giao lưu văn hoá và thương mại Việt Nam – Nhật Bản năm 2015” do chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức là một sự kiện đầy ý nghĩa đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hoá, hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
go Top