Web Only

/ Culture /

Lễ hội Gion tại Kyoto - Nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua năm tháng

Thường được gọi là “Gion-san”, lễ hội Gion được tổ chức tại đền Yasaka, Kyoto là một trong ba lễ hội lớn nhất tại Nhật Bản, diễn ra từ ngày 01/07 đến 31/07 hằng năm.
go Top