Web Only

/ Lifestyle /

Kem đá bào KAKIGOORI - mùa hè trong trí nhớ

Đá bào gần gũi với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi tới mức nếu mùa hè bước chân ra đường, không thấy lá cờ “kakigoori” bay phất phới, là thấy mùa hè như thiếu vui đi một nửa.
go Top