Web Only

/ Lifestyle /

Thông điệp quảng cáo trên khăn giấy bỏ túi

Ở Nhật Bản, thay vì phát tờ rơi, người ta thường lồng tờ quảng cáo vào trong gói khăn giấy. Hình thức quảng cáo này có lợi thế gì mà được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng như vậy?
go Top