Web Only

/ Travel /

Du lịch và ngủ trọ tại chùa trên Koya-san

Khi đến du lịch tại Koya-san, bạn sẽ có cơ hội được ngủ trọ tại chùa, luyện chép kinh, tập Thiền, viếng lăng mộ của Đại sư Kukai trong đêm hoặc tham dự lễ tế lửa Hộ Ma để bài tai diệt ách.
go Top