/ Travel /

Đệ nhất Onsen - Kusatsu

Với người Nhật Bản, nguồn nước khoáng nóng tuyệt hảo như Kusatsu có thể thay thế vai trò của một bác sĩ, điều đó cũng lý giải vì sao người Kusatsu luôn tự hào rằng "nguồn nước khoáng nóng của họ có thể trị mọi bệnh tật"
go Top