Web Only

/ Lifestyle /

Làm thế nào để trở thành người có văn hoá? (phần 2)

Đừng cố gắng học hỏi về văn hóa chỉ để gây ấn tượng với người khác. Mong muốn trở thành người có văn hóa cần phát xuất từ sự tò mò tìm hiểu về thế giới. Và cần giữ mục tiêu này suốt đời
Web Only

/ Lifestyle /

Làm thế nào để thành người có văn hóa? (phần 1)

Cho dù đang ở tuổi thiếu niên hay đã là người trưởng thành, có lẽ tất cả mọi người đều mong muốn được tham gia vào nền văn hóa phức tạp mà tuyệt vời trong xã hội ngày nay
go Top