Phụ nữ Nhật không được đeo kính khi đi làm?

Phụ nữ Nhật không được đeo kính khi đi làm?

Cấm đeo kính trong những công việc trên là do đặc điểm của ngành đối với nhân viên hay là chỉ cấm mỗi phụ nữ khi thực...
Chi tiết
KILALA vol.39

Chỉ từ 150.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.38

KILALA vol.38

KILALA vol.37

KILALA vol.37

KILALA vol.36

KILALA vol.36

KILALA vol.35

KILALA vol.35

KILALA vol.34

KILALA vol.34

KILALA vol.33

KILALA vol.33

KILALA vol.32

KILALA vol.32

KILALA vol.31

KILALA vol.31

KILALA vol.30

KILALA vol.30

KILALA vol.29

KILALA vol.29

go Top