/ Culture /

Cận cảnh quá trình làm giấy washi

Nhìn vào tấm giấy Washi mỏng manh, bạn không thể hình dung được nó trải qua bao nhiêu công đoạn trước khi thành phẩm. Hãy theo dõi quá trình làm giấy Hosokawashi của tỉnh Saitama nhé!
go Top