Web Only

/ Culture /

Một số quy tắc ứng xử cơ bản ở Nhật

Dù bạn đến Nhật để du lịch hay sống và làm việc lâu dài, những quy tắc sơ đẳng sau đây là điều mà bạn cần biết để tránh phạm những lỗi khó xử khi giao tiếp ở Nhật.
go Top