/ Culture /

Lễ Tiết phân trong gia đình người Nhật

Trong vô vàn những phong tục và lễ hội tại Nhật Bản, lễ Tiết phân luôn là một trong những sự kiện được người Nhật quan tâm và đóng vai trò không thể thay thế trong xã hội Nhật Bản hiện đại.
go Top