/ Lifestyle /

Trong nỗi nhớ có màu xanh

Khi mới đặt chân đến Nikko, cảm xúc trong tôi cứ trào dâng đến mức không thể lắng đọng, nên suốt hành trình tôi không bình luận gì cả, bây giờ về lại Việt Nam, tôi mới tỉ mẩn tìm cảm xúc trong nỗi nhớ.
go Top