Web Only

/ Culture /

Để trở thành một đạo sỹ Shinto

Thần đạo (Shinto) là đức tin đầu tiên của người Nhật bản địa đối với các vị thần, linh hồn và ma quỷ được gọi là Kami. Sau đây là một số hướng dẫn cơ bản cho những ai mong muốn cống hiến cho Thần đạo và trở thành một đạo sỹ.

/ Culture /

Những chiếc cổng Torii ở xứ Phù Tang

Nhật Bản có hơn 80.000 ngôi đền Thần Đạo (Shinto), và bạn luôn dễ dàng nhận ra ngôi đền Shinto, nhờ chiếc cổng Torii độc đáo, được xem như một biểu tượng, một ranh giới, một dấu hiệu chỉ lối, một nét kiến trúc… chỉ có trong Thần Đạo.
go Top