Ai là người "giữ tiền" trong gia đình Nhật?

Ai là người "giữ tiền" trong gia đình Nhật?

Việc phụ nữ Nhật vẫn giữ "tay hòm chìa khóa" và quản lí toàn bộ tài chính gia đình có còn đúng trong xã hội hiện đại?...
Chi tiết
KILALA vol.36

Chỉ từ 150.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.35

KILALA vol.35

KILALA vol.34

KILALA vol.34

KILALA vol.33

KILALA vol.33

KILALA vol.32

KILALA vol.32

KILALA vol.31

KILALA vol.31

KILALA vol.30

KILALA vol.30

KILALA vol.29

KILALA vol.29

KILALA vol.28

KILALA vol.28

KILALA vol.27

KILALA vol.27

KILALA vol.26

KILALA vol.26

go Top