/ Culture /

Truyện Genji - tiểu thuyết tâm lý đầu tiên của thế giới

Có thể nói “Truyện Genji” (Genjimonogatari) của tác giả Murasaki Shikibu chính là “tác phẩm mẹ” của nền văn học Nhật Bản, mang đến cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về văn học vương triều của Nhật Bản thời Heian
go Top