/ Office /

Một năm tu nghiệp, một sàng điều khôn

Quãng thời gian ở Nhật tuy chưa nhiều nhưng ngày qua ngày, trải nghiệm cuộc sống mới lạ, tiếp xúc với nhiều tầng lớp người dân nơi đây, tôi nghiệm cho mình một vài bài học quý báu
go Top