Từ thiện Nhật Bản

Một ngày phát cà ri cho người vô gia cư tại Tokyo

Một ngày phát cà ri cho người vô gia cư tại Tokyo

Là tình nguyện viên ở nhà thờ Thánh Ignatius tại Tokyo phân phát cà ri cho người vô gia cư, tôi đã thấy được một mặt khác...
Chi tiết
KILALA vol.31

Chỉ từ 150.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.30

KILALA vol.30

KILALA vol.29

KILALA vol.29

KILALA vol.28

KILALA vol.28

KILALA vol.27

KILALA vol.27

KILALA vol.26

KILALA vol.26

KILALA vol.25

KILALA vol.25

KILALA vol.24

KILALA vol.24

KILALA vol.23

KILALA vol.23

KILALA vol.22

KILALA vol.22

KILALA vol.21

KILALA vol.21

Đặt báo Kilala dài hạn
go Top