/ Travel /

Đến Hiroshima gặp di sản thế giới

Tỉnh Hiroshima nằm trong vùng Chugoku – một vùng ở tận cùng phía Tây so với tỉnh Osaka. Với 6 con sông chảy xuyên suốt trong thành phố, Hiroshima còn có một cái tên thú vị khá là Thành phố Nước.
go Top