Web Only

/ Office /

Hợp tác Nhật - Việt và quan niệm "Chia danh để thắng"

Giám đốc Nhật nhận tu nghiệp sinh Việt Nam, dạy kỹ thuật và giới thiệu các mối quan hệ trong làm ăn, đầu tư máy móc và hứa mua sản phẩm đầu ra. Đây chính là ví dụ “chia danh để thắng”.
go Top