Web Only

/ Office /

Thỏa thuận lương thưởng - những câu chuyện nhạy cảm

Chuyện lương, thưởng và các quyền lợi mình sẽ được hưởng khi được nhận vào làm việc thường bị các bạn trẻ cho là vấn đề “nhạy cảm” nên ngại đề cập tới khi đi phỏng vấn xin việc. Điều đó có nên không?
go Top