Nhật kí Miiko Chan: Đạt N1, N2 sao vẫn không dịch tốt?

Nhật kí Miiko Chan: Đạt N1, N2 sao vẫn không dịch tốt?

Tại sao dù đạt trình độ N1, N2, một số bạn vẫn không thể giao tiếp trôi chảy, khó diễn giải ý của người nói trong phiên...
Chi tiết
KILALA vol.39

Chỉ từ 150.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.38

KILALA vol.38

KILALA vol.37

KILALA vol.37

KILALA vol.36

KILALA vol.36

KILALA vol.35

KILALA vol.35

KILALA vol.34

KILALA vol.34

KILALA vol.33

KILALA vol.33

KILALA vol.32

KILALA vol.32

KILALA vol.31

KILALA vol.31

KILALA vol.30

KILALA vol.30

KILALA vol.29

KILALA vol.29

go Top