6 lí do người Nhật kém tiếng Anh dù kinh tế phát triển

6 lí do người Nhật kém tiếng Anh dù kinh tế phát triển

Ngay cả trong thời đại toàn cầu hoá và có nền kinh tế phát triển, đa số người Nhật chúng tôi vẫn không giỏi tiếng Anh. Tại sao lại như vậy?...
Chi tiết
KILALA vol.36

Chỉ từ 150.000 VND, bạn sẽ nhận được 6 số Kilala giao tận nhà và một trong những phần quà hấp dẫn.

KILALA vol.35

KILALA vol.35

KILALA vol.34

KILALA vol.34

KILALA vol.33

KILALA vol.33

KILALA vol.32

KILALA vol.32

KILALA vol.31

KILALA vol.31

KILALA vol.30

KILALA vol.30

KILALA vol.29

KILALA vol.29

KILALA vol.28

KILALA vol.28

KILALA vol.27

KILALA vol.27

KILALA vol.26

KILALA vol.26

go Top